Kreative Trøndelag
Heimdal vgs > For elever > Valg av Matematikk og Fremmedspråk

Valg av Matematikk og Fremmedspråk

VG1 Idrett, Musikk og Studiespesialisering

På skjemaet nederst på siden skal du gi tilbakemelding på hvilket matematikkfag og fremmedspråk du ønsker å ta i løpet av VG1. For elever på VG1 studiespesialisering skal de som ønsker valgfag fotball gjør det valget på dette skjemaet.


VALG AV MATEMATIKKFAG


Matematikk er et obligatorisk fag på VG1. Du må velge enten teoretisk matematikk (1T) eller praktisk matematikk (1P). Du vil få grundig informasjon om matematikkfagene ved skolestart og hjelp til å velge riktig fag dersom du er usikker på om du skal velg 1T eller 1P.

Matematikk 1T er mer teoretisk orientert. Den passer best for elever som har interesse og godt grunnlag for matematikk, og som ønsker å velge matematikk og/eller andre realfag på Vg2 / Vg3, og som har bruk for faget for videre studier med spesiell studie-kompetanse (lege, tannlege, veterinær, ingeniør osv.)

Matematikk 1P er mer praktisk orientert. Passer best for elever som ikke har planer om videre realfagstudier.

 

VALG AV FREMMEDSPRÅK


Du må lese et fremmedspråk i tillegg til engelsk på studieforberedende utdanningsprogrammer. Vår skole tilbyr fremmedspråk i tysk, fransk og spansk.

Altermativ A. Fremmedspråk på nivå 2:
Hovedregelen er at dersom du har hatt et fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, fortsetter du med samme språk i 2 år på videregående skole: 4 timer i 1. klasse og 4 timer i 2. klasse. Dette kalles fremmedspråk på nivå 2. Heimdal vgs tilbyr Tysk 2, Fransk 2 og Spansk 2.

Alternativ B. Fremmedspråk på nivå 1:
Hvis du ikke har hatt et fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, må du velge begynnerkurs hos oss. Begynnerkurset kalles fremmedspråk på nivå 1. Heimdal vgs tilbyr Tysk 1 og Spansk 1. Dette språket må du ha i 3 år i videregående skole.

Alternativ C. Omvalg av fremmedspråk:
Elever som har hatt et fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, kan starte på begynnerkurs (fremmedspråk nivå 1) i stedet for å fortsette med sitt fremmedspråk på nivå 2. Du må da starte på et annet fremmedspråk enn det du har hatt i ungdomsskolen. Opplæringen går over 2 år.

NB! På grunn av gruppestørrelser og gruppesammensetninger kan vi komme i den situasjon at ikke alle får sitt språkvalg oppfylt. Vi tar i tilfelle direkte kontakt med eleven ved skolestart.

VALGFAG FOTBALL - ST


Dette gjelder bare elever som skal starte på studiespesialisering. Valgfag fotball er 5-timers programfag som kommer i tillegg til de obligatoriske 30 timene per uke på vg1 (1. skoleår). Elever som tar mer enn 30 timer per uke på vg1, kan redusere uketimetallet på vg2 eller vg3 tilsvarende (for eks 35 t + 25 t + 30 t).Fotballfaget vil bestå av gruppetrening, trening av basisferdigheter og taktisk/teknisk trening i tillegg til teori knyttet til treningslære og fysiologi. Faget vil være identisk med programfaget Toppidrett 1 på utdanningsprogram for idrettsfag. Du som søker tilbudet bør være aktiv fotballspiller med ambisjoner om å utvikle deg videre som idrettsutøver. (det er mulig å fortsette med fotball også på VG2)

FYLL UT SKJEMAET UNDER OG KLIKK "SEND INN" NÅR DU ER FERDIG

Studieprogram


 
 

 
Valg av matematikkfag 
Kryss av for ditt valg her:


 

 
Valg av fremmedspråk 
Kryss av for ditt språkvalg her:

 

 
Valgfag fotball - ST 
 

 
 

 
Ved spørsmål om fagvalg, kontakt avdelingsleder Frode Øren,  


Utskriftsvennlig versjon